dltwitter.com
Công cụ tải video Twitter
DEVILISHBRI

reposting my supermassive black hole cover on here knowing it wont do numbers like it did on my old page 🥱

reposting my supermassive black hole cover on here knowing it wont do numbers like it did on my old page 🥱
534
Kiểm tra Tweet ban đầu
Cách sử dụng
(1) Di chuyển đến trang của Tweet có chứa video.
(2) Thêm 'dl' vào URL của trang.
(3) Tải xuống video.
https://dltwitter.com/twitter_name/status/1511447127540523010

Just add a "dl" to download via Twitter URL

Các video phổ biến gần đây