dltwitter.com
Công cụ tải video Twitter
Thomas

Ladies, your fiance gets dome in the limo right before your vows, wyd???

Ladies, your fiance gets dome in the limo right before your vows, wyd???
419
Kiểm tra Tweet ban đầu
Cách sử dụng
(1) Di chuyển đến trang của Tweet có chứa video.
(2) Thêm 'dl' vào URL của trang.
(3) Tải xuống video.
https://dltwitter.com/twitter_name/status/1511346469336490000

Just add a "dl" to download via Twitter URL

Các video phổ biến gần đây