dltwitter.com
Công cụ tải video Twitter
zay

me after beyonce said “if i gave two fucks about streaming numbers would’ve put lemonade on spotify”

me after beyonce said “if i gave two fucks about streaming numbers would’ve put lemonade on spotify”
460
Kiểm tra Tweet ban đầu
Cách sử dụng
(1) Di chuyển đến trang của Tweet có chứa video.
(2) Thêm 'dl' vào URL của trang.
(3) Tải xuống video.
https://dltwitter.com/twitter_name/status/1511460219414585350

Just add a "dl" to download via Twitter URL

Các video phổ biến gần đây