dltwitter.com
Công cụ tải video Twitter
lonnie

Nah, lil mama killed it !😭

Nah, lil mama killed it !😭
414
Kiểm tra Tweet ban đầu
Cách sử dụng
(1) Di chuyển đến trang của Tweet có chứa video.
(2) Thêm 'dl' vào URL của trang.
(3) Tải xuống video.
https://dltwitter.com/twitter_name/status/1511147981076115456

Just add a "dl" to download via Twitter URL

Các video phổ biến gần đây