dltwitter.com
Công cụ tải video Twitter
🟨AidanCore🟨

We got jump cancels air combos and otgs in this mf

We got jump cancels air combos and otgs in this mf
495
Kiểm tra Tweet ban đầu
Cách sử dụng
(1) Di chuyển đến trang của Tweet có chứa video.
(2) Thêm 'dl' vào URL của trang.
(3) Tải xuống video.
https://dltwitter.com/twitter_name/status/1511485663874478086

Just add a "dl" to download via Twitter URL

Các video phổ biến gần đây