dltwitter.com
Công cụ tải video Twitter
Moira’s Wigs

So Jada actually didn’t say anything and y’all have been dragging her over a fake article from an unreliable source…….

So Jada actually didn’t say anything and y’all have been dragging her over a fake article from an unreliable source…….
406
Kiểm tra Tweet ban đầu
Cách sử dụng
(1) Di chuyển đến trang của Tweet có chứa video.
(2) Thêm 'dl' vào URL của trang.
(3) Tải xuống video.
https://dltwitter.com/twitter_name/status/1511808308193148934

Just add a "dl" to download via Twitter URL

Các video phổ biến gần đây